blogue do mês :: blog of the month
publicidade :: ads

subscrever feeds
Destaques :: Top Stories

Projecto de execução de quatro novas centralidades no município de Benavente
Detail Design of four new centralities in the municipality of Benavente underway
#260

Em preparação diversas propostas para Estratégias Locais de Habitação
Several proposals for Local Housing Strategies underway
#300

Constituição da Frente Técnica Anti-Despejos
Anti-Evictions Technical Front constitution
#295

Projecto para a reabilitação da Casa dos Guardas na Herdade da Contenda
Building renovation of "Casa dos Guardas" at Herdade da Contenda
#229

A reabilitação do Salão Central Eborense em Évora está prestes a entrar em obra
"Salão Central Eborense" renovation in Évora is about to start construction
#230

O ateliermob desenvolve as propostas apresentadas pelos cidadãos para a cidade de Aveiro no âmbito do programa Viva a Cidade Aveiro
Ateliermob is developing proposals presented by the people for Aveiro within the scope of "Viva a Cidade Aveiro"
#284

Trabalhar com os 99% Crl e Ateliermob estão a terminar a assessoria ao fundo gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian na reabilitação das áreas ardidas em Portugal terminando todos os projectos e construção em 19 meses
Working with the 99% and ateliermob are finishing the consultancy to the fund managed by Fundação Calouste Gulbenkian for the reconstruction of the burned areas by the fires occured in Portugal finishing all the projects and construction in 19 months
#278

Projecto para a reabilitação urbana do Alto do Seixalinho entregue em Maio de 2019
Urban renovation of Alto do Seixalinho project applied on May 2019
#258

ateliermob projecta a reconversão de 5 escolas no concelho de Tomar em habitação municipal
ateliermob is designing the reconversation of 5 former basic schools at Tomar in to public housing
#222
pub | adstags

# 004 (a)

# 004 (b)

# 009

# 025

# 028

# 030

# 033

# 040

# 050

# 059

# 061

# 068

# 074

# 078

# 094

# 118

# 123

# 151

# 152

# 155

# 156

# 169

# 170

# 174

# 180

# 189

# 194

# 202

# 204

# 213

# 237

# 264

# 278

ateliermob at ...

blogue do mês | blog of the month

blogue | blog

conferências online | online lectures

design

divulgação | release

emprego | job

jovens arquitectos portugueses | young p

kidsmob

livros | books

música | music

notícia | news

novos arquitectos | new architects

prémios | awards

reflexões | thoughts

video

working with the 99%

todas as tags

arquivos :: archives

Março 2020

Fevereiro 2020

Janeiro 2020

Dezembro 2019

Novembro 2019

Outubro 2019

Setembro 2019

Agosto 2019

Julho 2019

Junho 2019

Maio 2019

Abril 2019

Março 2019

Fevereiro 2019

Janeiro 2019

Dezembro 2018

Novembro 2018

Outubro 2018

Setembro 2018

Agosto 2018

Julho 2018

Junho 2018

Maio 2018

Abril 2018

Março 2018

Fevereiro 2018

Janeiro 2018

Dezembro 2017

Novembro 2017

Outubro 2017

Setembro 2017

Agosto 2017

Julho 2017

Junho 2017

Maio 2017

Abril 2017

Março 2017

Fevereiro 2017

Janeiro 2017

Dezembro 2016

Novembro 2016

Outubro 2016

Setembro 2016

Agosto 2016

Julho 2016

Junho 2016

Maio 2016

Abril 2016

Março 2016

Fevereiro 2016

Janeiro 2016

Dezembro 2015

Novembro 2015

Outubro 2015

Setembro 2015

Agosto 2015

Julho 2015

Junho 2015

Maio 2015

Abril 2015

Março 2015

Fevereiro 2015

Janeiro 2015

Dezembro 2014

Novembro 2014

Outubro 2014

Setembro 2014

Agosto 2014

Julho 2014

Junho 2014

Maio 2014

Abril 2014

Março 2014

Fevereiro 2014

Janeiro 2014

Dezembro 2013

Novembro 2013

Outubro 2013

Setembro 2013

Agosto 2013

Julho 2013

Junho 2013

Maio 2013

Abril 2013

Março 2013

Fevereiro 2013

Janeiro 2013

Dezembro 2012

Novembro 2012

Outubro 2012

Setembro 2012

Agosto 2012

Julho 2012

Junho 2012

Maio 2012

Abril 2012

Março 2012

Fevereiro 2012

Janeiro 2012

Dezembro 2011

Novembro 2011

Outubro 2011

Setembro 2011

Agosto 2011

Julho 2011

Junho 2011

Maio 2011

Abril 2011

Março 2011

Fevereiro 2011

Janeiro 2011

Dezembro 2010

Novembro 2010

Outubro 2010

Setembro 2010

Agosto 2010

Julho 2010

Junho 2010

Maio 2010

Abril 2010

Março 2010

Fevereiro 2010

Janeiro 2010

Dezembro 2009

Novembro 2009

Outubro 2009

Setembro 2009

Agosto 2009

Julho 2009

Junho 2009

Maio 2009

Abril 2009

Março 2009

Fevereiro 2009

Janeiro 2009

Dezembro 2008

Novembro 2008

Outubro 2008

Setembro 2008

Agosto 2008

Julho 2008

Junho 2008

Maio 2008

Abril 2008

Março 2008

Fevereiro 2008

Janeiro 2008

Dezembro 2007

Novembro 2007

Outubro 2007

Setembro 2007

Agosto 2007

Julho 2007

Junho 2007

Maio 2007

Abril 2007

Março 2007

Fevereiro 2007

Janeiro 2007

Dezembro 2006

Novembro 2006

Outubro 2006

Setembro 2006

Agosto 2006

Julho 2006

Junho 2006

Maio 2006

Abril 2006

Março 2006

Fevereiro 2006

Janeiro 2006

Outubro 2005

ajudas | support


Sexta-feira, 5 de Abril de 2013
ateliermob, às 11:04 | comentar :: comment | 2013.04.05

picasion.com

[ENG] Competition for a school. Ateliermob in the last 19.

(official results)

 

 

[SLO] 

 

 

 

SPLOŠEN OPIS PROSTORSKE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE

Vrtec je jedro vsake skupnosti. Odnosi med otroci starimi 1-6 let so zelo odprti v primerjavi z odnosi med odraslimi. Zato lahko vrtec dojemamo kot popolno mesto za boj proti socialnim razlikam in proti ksenofobiji. Ampak to ni samo naloga otrok. Vrtec odprt za javnost je prvi korak k spodbujanju občutka skupnosti.
Naš koncept je bil razvit okoli ideje skupnih prostorov. Stene javnega vrtca niso na mejah parcele. Na vhodu na parcelo je parkirišče in otroško igrišče – skupen, odprt, javni prostor. To je nov prostor, ki ga vrtec ponudi skupnosti. 
Notranji skupni prostor se lahko uporablja ne le za dejavnosti vrtca, ampak tudi za rojstnodnevne zabave ali lokalna srečanja. Ideja je, da starši in odrasli ne ostanejo na vhodu, ampak se počutijo, kot da so del vrtca (pod določenimi pogoji). Vrtec mora biti v središču življenja, skupnosti.

Objekt je zasnovan pritlično (z izjemo bunkerja) in deluje kot enotna masa. Z odvzemanjem smo ustvarili dvorišča in atrije in s tem v objekt pripeljali naravo (zunanji prostor). Severna fasada deluje kot zid, ki loči javno in zasebno. Igralnice in skupni večnamenski prostor se odpirajo proti jugu na terase in zunanje igrišče, ki je povezano z obstoječem igriščem osnovne šole.

OPIS ZUNANJE UREDITVE CELOTNEGA OBMOČJA (dostopi, rešitve prometa, …)

Uvoz na parcelo je predviden na severni strani s Kašeljske ceste. Parkirišče deluje kot krožišče, z ločenim uvozom in izvozom ter parkirnim otokom in bočnimi parkirnimi mesti na obodu (skupno 25 mest). Na koncu parkirišča je urejen pas za parkiranje dostavnih vozil, ki omogoča pretočnost parkirišča. 
Na severnem delu parcele je tudi primarni dostop za pešce, na severovzhodu je urejeno otroško igrišče, ki je tudi v času, ko je vrtec zaprt, odprto za javnost.

 

 

Na jugu parcele je glavno otroško igrišče, ki je povezano z obstoječim igriščem osnovne šole (sekundarni dostop na parcelo). Na jugozahodnem delu je manjše športno igrišče obdano s klančino, ki ustvari nekakšen amfiteater, hkrati pa ščiti pred hrupom in nevarnostjo železniške proge.

OPIS RAZPOREDITVE PROGRAMSKIH SKLOPOV IN FUNKCIONALNIH POVEZAV

Program je organiziran glede na karakteristike lokacije, zahteve dostopov in smeri svetlobe. Severni del parcele je namenjen dostavi, parkiranju, servisom ter upravi, v zanimivejšem, južnem delu pa so umeščene igralnice. Osrednji prostor deluje kot povezava med posameznimi sklopi.

Pri vhodu je na vzhodnem delu dostop do dodatnega skupnega prostora za dejavnosti otrok in do igralnice za razvojni oddelek. Dostop do ostalih igralnic je na jugu središčnega prostora, ki se lahko popolnoma odpre na igrišče ter zabriše mejo med notranjim in zunanjim prostorom. V severozahodnem delu stavbe so razporejeni prostori za vzgojitelje, ostale strokovne delavce in servisni prostori. Ta del stavbe ima dva ločena vhoda, enega za kuhinjo in enega za strokovne delavce in ostale zaposlene.

Atrij v centru stavbe zagotavlja svetlobo osrednjemu prostoru, kuhinji in prostorom za strokovne delavce. Pri vhodu je še dostop do stopnišča, ki vodi do zaklonišča.

 

 


tags:

Destaques :: Top Stories

Projecto de execução de quatro novas centralidades no município de Benavente
Detail Design of four new centralities in the municipality of Benavente underway
#260

Em preparação diversas propostas para Estratégias Locais de Habitação
Several proposals for Local Housing Strategies underway
#300

Constituição da Frente Técnica Anti-Despejos
Anti-Evictions Technical Front constitution
#295

Projecto para a reabilitação da Casa dos Guardas na Herdade da Contenda
Building renovation of "Casa dos Guardas" at Herdade da Contenda
#229

A reabilitação do Salão Central Eborense em Évora está prestes a entrar em obra
"Salão Central Eborense" renovation in Évora is about to start construction
#230

O ateliermob desenvolve as propostas apresentadas pelos cidadãos para a cidade de Aveiro no âmbito do programa Viva a Cidade Aveiro
Ateliermob is developing proposals presented by the people for Aveiro within the scope of "Viva a Cidade Aveiro"
#284

Trabalhar com os 99% Crl e Ateliermob estão a terminar a assessoria ao fundo gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian na reabilitação das áreas ardidas em Portugal terminando todos os projectos e construção em 19 meses
Working with the 99% and ateliermob are finishing the consultancy to the fund managed by Fundação Calouste Gulbenkian for the reconstruction of the burned areas by the fires occured in Portugal finishing all the projects and construction in 19 months
#278

Projecto para a reabilitação urbana do Alto do Seixalinho entregue em Maio de 2019
Urban renovation of Alto do Seixalinho project applied on May 2019
#258

ateliermob projecta a reconversão de 5 escolas no concelho de Tomar em habitação municipal
ateliermob is designing the reconversation of 5 former basic schools at Tomar in to public housing
#222
ateliermob - arquitectura, design e urbanismo lda.
[PT]
Plataforma multidisciplinar de desenvolvimento de ideias, investigação e projectos nas áreas da arquitectura, paisagismo, design e urbanismo. É assim que tudo costuma começar. A partir daí trabalha-se tudo o resto. Só é impossível o que não entusiasma, o que não é criativo, o que nos afasta das pessoas.
[saber mais]

[ENG]
Ateliermob is a multidisciplinary platform which develops projects, ideas and research within architecture, landscape, design and urbanism. This is the way it usually starts. From this point, everything is worked out. The impossible is to work on the unexciting, on the uncreative, on what diverges from people needs.
[+ info]
ateliermob @ facebook
International internship program at ateliermob
ligações :: links
ateliermob: What ever happened?


+ videos
Tanto Mar


+ info
subscrever | subscribe

email para actualizações :: email for updates
By Feedburner

tags

# 004 (a)

# 004 (b)

# 009

# 025

# 028

# 030

# 033

# 040

# 050

# 059

# 061

# 068

# 074

# 078

# 094

# 118

# 123

# 151

# 152

# 155

# 156

# 169

# 170

# 174

# 180

# 189

# 194

# 202

# 204

# 213

# 237

# 264

# 278

ateliermob at ...

blogue do mês | blog of the month

blogue | blog

conferências online | online lectures

design

divulgação | release

emprego | job

jovens arquitectos portugueses | young p

kidsmob

livros | books

música | music

notícia | news

novos arquitectos | new architects

prémios | awards

reflexões | thoughts

video

working with the 99%

todas as tags